• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku konusu geniş bir hukuk dalıdır. Medeni hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku gibi dalların alt alanlarından biridir. Mülkiyet, kadastro, rehin ve ipotek gibi durumlarda yaşanan anlaşmazlıkları kapsamaktadır. İnşaat sektörü, ülkemizde oldukça büyük bir gelir kaynağı olduğundna dolayı bu tür sorunların yaşanmaması için dikkatli olunması gerekilmektedir. Eğer ki hassasiyetine önem verilmezse hak kaybı gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Bürosu

Bu tür davalarda bazen taraflar gerçek kişi veya tüzel kişiler olabildiği gibi bazen de devlet olmaktadır. Kamulaştırmasız olarak el atmada davalı idare taraflar olurken, arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi gibi özel kişilerde olmaktadır.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Faaliyetlerimiz

 • Tapu için iptal ve tescil davaları,
 • Bir iş yerini açma ve çalışma ruhsatının alınması için resmi makamlara başvuru yapılması,
 • Gayrimenkul yatırımına ait işlemler ve sözleşmeler,
 • İpotek sözleşmeleri ve davaları,
 • Kira sözleşmelerinde danışmanlık,
 • Gayrimenkul için satış vaadi sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Kat irtifakı ve karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılması,
 • Gayrimenkul alım ve satım sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Uzun vadeli kira sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Yapı ruhsatı ve iskân izinlerinin alınması,
 • Gayrimenkul tazminat davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Gayrimenkul ortaklıklarının giderilmesi davaları,
 • Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığının elde edilmesi,
 • Kamulaştırma olmadan el atma davası,
 • Kamuya terk edilmiş olan taşınmazlar için iade ve tazminat davası,
 • Arsa payı karşılığında inşaat sözleşmelerinin yapılması,
 • İnşaat, bina yönetimi, proje yönetimi, AVM yönetim, lisans, aracılık ve kat karşılığı gibi inşaat sözleşmelerinin oluşturulması,

Gayrimenkul ve inşaat hukuku konusunda Çelik hukuk bürosu olarak sizlere profesyonel destek ve çözümler sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışında tüm gayrimenkul davaları ile ilgilenebilmekteyiz.