• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, müvekkillerimizin ülkemiz ve ülke sınırları dışarısında yer alan alacaklarını en kısa zamanda ve en uygun maliyetle almasını sağlamaktayız. Bireyler arasında ya da tüzel kişiler arasında yaşanan ticaret ya da hizmet sonunda doğan para ve teminat alacaklarını, borçlu kişi ya da tüzel taraftan ödenmemesi sonucunda, alacaklı olan kişinin alacağını kanunda belirlenmiş olan kurallar içerisinde, kamu otoritesi ya da kuvveti ile almasını sağlamaya icra ve iflas hukuku denir.

İcra ve İflas Hukuku

Ülkemizde ve yurtdışında yer alan tüm icra dosyalarının takibini yaparak, icra ve iflas hukuku avukatlığı yapmaktayız. Alacağınızı en kısa sürede ve zahmetsiz bir şekilde almak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçiniz.

İcra ve İflas Hukuku Davaları

  • Konkordato süreci,
  • İcra davalarının takibi ve tahsili,
  • Haciz davaları,
  • İhtiyati haciz durumları,
  • Rehin ve ipotek işlemleri,
  • Borçlu ve alacaklı olan kişi için toplantılara katılma,
  • İflas talebi ve ertelenmesi için davaların takibinin yapılması

Çelik hukuk bürosu, bireylere ve tüzel kişilere danışmanlık ve hukuksal hizmet sunmaktadır. Alacaklının alacağına dair tüm davaları icra ve iflas kanununda yazan kanunlara göre takibini yaparak çözüme kavuşturmaktayız. Ayraca alacaklı ile borçlu arasında ve icra hukuk mahkemeleri ile icra ceza mahkemeleri arasında yaşana uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak adına hizmet vermekteyiz.