• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, yaşam boyu herkesin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürme isteği en doğal hakkıdır. Bunu yerine getirecek şartları devlet tarafından kanun ve yönetmelikler ile kontrol edilmekte ve düzenlenmektedir. Bu kurallar ülkemiz vatandaşı olan ve ülke sınırları içerisinde yaşayan her insanın kaliteli hayat yaşamasına yönelik koruma ve kollama yapar. Sağlık ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve düzenlemeler kendi kategorisinde aynı amacı güden tedbirleri kapsamaktadır.

Sağlık Hukuku Hakkında

Çelik Hukuk Bürosu, olarak sağlık kuruluşları ile sağlık hizmetinden faydalanan bireyler arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklar ve hak kayıpları gibi sorunları müvekkilimiz adına tespit ederiz. Açılmış ya da açılabilecek tıbbi davalar ile öncesinde tedbir alır, hızlı bir biçimde çözümlenmesini ve tazmin edilmesini sağlarız.

Kamu hukuku ile özel hukukun birleşiminden doğan bir hukuk dalı olan sağlık hukukunda, yaptırım, tazminat ve kusursuz sorumluluk gibi konuları barındırmaktadır. Hasta ve doktor hakları göz önünde bulundurularak sizler savunmaktayız.

Avukatlık büromuzda tarafımızdan, sağlık hukuku kapsamında her türlü dava ve uyuşmazlıklarda hızlı çözüm sağlanmaktadır. Müvekkillerimiz çoğunlukla özel hastane, ilaç üretenler, doktorlar, sağlık personeli ve sağlık hizmetinden zarar gören olarak değerlendirilmektedir. Büromuzun vermiş olduğu hizmet sadece tıp hukuku değil ayrıca öğretici eğitim olarak ta düşünülebilir.