• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Hukuka karşı işlenen fiiller, ‘tazminat ve sorumluluk hukuku’ kapsamında yer almakta ve adlandırılmaktadır. İnsanlık tarihinde ilk zamanlarda “zarara uğrayan katlanır” düşüncesinden, “kusuruyla zarar veren öder” fikrine geçiş ile başlayan ilke sorumluluk hukukunun en köklü ve temel kurallarındandır.

Tazminat ve Sorumluluk Hukuk Bürosu

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan haksız fiil kavramı(tazminat ve sorumluluk) “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” biçimde tanımlanmıştır. Bu madde göz önünde bulundurularak tazminat ve sorumluluk fiili hukuk kurallarına aykırı biçimde bir kişinin malvarlığı ya da şahsiyetine zarar vermesinde dolayı kaynaklanan eylemdir.

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku Faaliyetlerimiz

  • Trafik kazalarından dolayı kaynaklanan tüm maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız kazanç sebebiyle elde edilen durumlar için maddi ve manevi tazminat,
  • Destekten yoksun kalanlar için tazminat davası,
  • İş kazalarından ötürü efor kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
  • Beden bütünlüğü ihlali sebebi ile tazminat davaları,
  • Özel bilirkişi rapor tanzimi,

Çelik Hukuk Avukatlık Bürosu, bu kapsamda hukuka karşı aykırı eylemlerin sonucunda meydana gelen ya da gelebilecek tüm uyuşmazlıklara çözüm sağlayabilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde itibaren yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni “Türk Borçlar Kanunu” adlı yasa kapsamında Tazminat ve Sözleşmeler Hukuku alanında uzman avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır.