• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Avukat Mehmet Şah Çelik

Çelik Hukuk Bürosu

Yayınlar

Sanatçı Hakları

  • (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Sahibinin Hakları ve Korunması)
  • Av. Mehmet Şah Çelik
  • Kasım 2021 / 1. Baskı / 184 Syf.

 

Eser sahibinin haklarının tarihsel süreci ile birlikte devam eden teknolojik gelişmeler ışığında yeniden yorumlanma ihtiyacı doğurmuştur. Eser sahibinin, eser üzerinde haklarının korunması ile birlikte yapılan ihlallere karşı başvurduğu hukuki yollar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde; fikir ve sanat eserlerinin tarihsel gelişimi, milletlerarası alanda ve Türk hukuk sistemindeki yeri ile fikir ve sanat eserleri kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde; eser sahipliği ve eser sahiplerinin bağlantılı, mali ve manevi hakları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde; eser sahibinin haklarının hukuk davaları ile korunması, açılacak davaların türü, görev ve yetki, zamanaşımı gibi konuları ayrıntılı olarak alınmıştır. Dördüncü bölümde; eser sahibinin haklarının cezai olarak korunması, açılacak olan ceza davalarında yapılacak işlemler ve suçun oluşması için aranan temel ceza ilkeleri üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır.

Çalışma ile eser sahibinin haklarına ilişkin uygulamada mevcut hukuki sorunlara da farklı bir bakış açısı getirilmektedir.

Konu Başlıkları
Fikir ve Sana Eserleri Hukuku
Eser Sahipliği Kavramı ve Hakları
Eser Sahibi Haklarının Hukuk Davaları Aracılığıyla Korunması
Eser Sahibinin Haklarının Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması
Barkod: 9789750273483
Yayın Tarihi: Kasım 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13×19
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
FİKİR VE SANA ESERLERİ HUKUKU
I. TARİHSEL GELİŞİMİ  17
A. Ortaçağ Dönemi  17
B. İslam Hukuku Dönemi  17
C. İmtiyazlar  18
D. Yakınçağ ve Yeniçağ Dönemi  19
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU  21
A. Bern Sözleşmesi  21
B. Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi  23
C. Roma Sözleşmesi  23
D. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi  24
E. Dünya Ticaret Örgütü  24
III. TÜRK HUKUKUNDA FSEK DÜZENLEMELERİ  25
IV. FİKİR VE SANAT ESERİ KAVRAMI  26
A. Eser Kavramı  27
B. Eserin Unsurları  30
C. Eser Türleri  36
1. İlim ve Edebiyat Eserleri  36
2. Musiki Eserleri  38
3. Güzel Sanat Eserleri  39
4. Sinema Eserleri  41
5. İşlenme ve Derleme Eserleri  42
İkinci Bölüm
ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE HAKLARI
I. FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİBİ  49
A. Eser Sahipliğinin Tanımlanması  49
B. Eser Sahipliği Türleri  50
C. Eser Sahipliği Karineleri  53
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI  54
A. Eser Sahibinin Manevi Hakları  54
1. Eseri Umuma Arz Hakkı  54
2. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Hakkı  56
3. Eserinde Değişikliği Reddetme Hakkı  57
4. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  57
5. Eserini Sergileme Hakkı  58
6. Eserinin Tahrip Etmeyi Önleme Hakkı  58
B. Eser Sahibinin Mali Hakları  59
1. Eseri İşleme Hakkı  59
2. Eseri Çoğaltma Hakkı  60
3. Eseri Yayma Hakkı  61
4. Eseri Temsil Hakkı  62
5. Eseri Radyo, Televizyon vb. Görüntü, Ses ve İşaret Aktarabilen Araçlarla Umuna Ulaştırma Hakkı  63
6. Eserin Satış Bedeli Üzerinden Pay Alma ve Takip Hakkı  64
C. Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar  64
1. İcracı Sanatçıların Hakları  65
2. Fonogram Yapımcıların Hakları  67
3. Radyo ve TV Kuruluşlarının Hakları  69
4. Film Yapımcılarının Hakları  70
Üçüncü Bölüm
ESER SAHİBİ HAKLARININ HUKUK DAVALARI ARACILIĞIYLA KORUNMASI
I. HUKUK DAVALARI  73
A. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası  75
1. Taraflar  77
a. Davacı  77
b. Davalı  78
2. Görev ve Yetki  78
3. İspat  80
4. Zamanaşımı  80
B. Tecavüzün Ref’i Davası  82
1. Manevi Yetkiler Açısından  82
2. Mali Yetkiler Açısından  83
3. Taraflar  84
a. Davacı  84
b. Davalı  85
4. Görev ve Yetki  86
5. İspat  87
6. Zamanaşımı  87
C. Tecavüzün Men’i Davası  88
1. Taraflar  90
a. Davacı  90
b. Davalı  90
2. Görev ve Yetki  91
3. İspat  91
4. Zamanaşımı  92
D. Tazminat Davaları  92
1. Manevi Yetkiler Açısından  93
a. Maddi Tazminat  93
b. Manevi Tazminat  94
2. Mali Yetkiler Açısından  95
a. Maddi Tazminat  95
b. Manevi Tazminat  97
3. Taraflar  97
a. Davacı  97
b. Davalı  98
4. Görev ve Yetki  99
5. İspat  100
6. Zamanaşımı  100
E. Kazancın İadesi Davası  101
1. Taraflar  103
a. Davacı  103
b. Davalı  103
2. Görev ve Yetki  103
3. İspat  104
4. Zamanaşımı  104
Dördüncü Bölüm
ESER SAHİBİNİN HAKLARININ CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI
I. TELİF CEZA HUKUKU KAVRAMI  107
II. ESERLERİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI  109
A. Tipiklik Unsuru  111
1. FSEK Madde 71–Manevi Haklara Karşı İşlenen Suçlar  112
2. FSEK Madde 71/1 – Mali ya da Bağlantılı Haklara Karşı İşlenen Suçlar  130
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  146
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri  147
a. Rıza  147
aa. Yetki  148
bb. Rızanın Açıklanması  148
b. Diğer Nedenler  149
C. Kusurluluk Unsuru  153
1. Kast Sorumluluğu  154
a. Kastın Kapsamı  155
2. Taksir Sorumluluğu  157
III. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  157
A. Teşebbüs  157
B. İştirak  158
C. İçtima  159
Sonuç  163
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  183