• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Uzman Avukat Ekibimiz

Ekibimiz

Avukat Ekibimiz

Çelik hukuk bürosu, kendi akademik alanında kariyer yapmış olan seçkin hukukçular tarafından oluşmaktadır. Ekibimiz Uluslararası alanda yer alacak davalarda etkin rol oynamak, kısa sürede çözüm sağlamaktayız. Hukuk büromuz yurt dışında da sizlerin danışmanlık ve davalarda kolayca hizmet alabilmeniz için, Almanya (Bonn) ve Fransa (Paris) bölgesinde ortak çalışma hukuk büroları oluşturulmuştur.

Av. Mehmet Şah Çelik

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ceza Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sağlık Hukuku

 

Bildiği Diller:             Türkçe, Arapça, İngilizce, Kürtçe, Farsça

EĞİTİM:

2020-….                        Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji

2020-….                        İstanbul Üniversite, Tarih

2016-2020                   Anadolu Üniversite, Uluslararası İlişkiler

2012-2014                   Anadolu Üniversitesi, Medya ve İletişim

2011-….                        İstanbul Bilgi Üniversite, Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans

2005-2010                  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

İş Deneyimi:

2020-….                                       Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyeliği

2019-….                                       Önce Vatan Gazetesi, Köşe Yazarlığı

2017-2020                                   Business Channel Türk, Hukuk ve Sanat Programı, sunucu ve genel koordinatör

12.11.2014’ten itibaren       İstanbul Barosu Kültür Sanat Kurulu, Genel Sekreterlik

2012-….                                       Celik Law Firm (Hukuk Danışmanı)

17.12.2010’dan itibaren      İstanbul Barosu Tiyatrosu, Eğitmen ve Yönetmen

2010-2011                                 İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

 

Özel Yetenekler:                    Tiyatro oyuncusu, Yönetmen, Eğitmeni

Tv sunuculuğu,

Konferanslar                                     Sanat Hukuku, Hukuk ve Edebiyat, Ulusal ve Uluslararası sanatsal çalışmalar üzerine   söyleşiler, oturum ve panel yönetimi

Av. Aydın Çelik

Av. Aydın ÇELİK

Eğitim:
2003-2007 Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora (PhD.)
2003-2004 Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora (Fransızca Hazırlık, PhD.)
2001-2004 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans (LL.M.)
2001-2003 Kocaeli Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (LL.M.)
1997-2001 İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)
1995-1997 Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Lisans, LL.B. –yarıda bırakıldı-)

 

İş Deneyimi:
15.12.2010’dan … Celik Law Firm (Hukuk Danışmanı)
15.12.2010’dan … Işık Üniversitesi
01.02.2009-30.06.10 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2007’ten itibaren … Birçok üniversitede (İstanbul Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi) lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bankacılık ve Finansal Piyasası Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Genel Hukuk Bilgisi, Vergi İcra Hukuku, Yönetim Hukuku, Aile Hukuku, Turizm Hukuku, derslerini yürütmüş ve halen bu derslerin bir kısmını yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerde de başta Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı olmak üzere, Deniz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca bazı şirketlerde kayyum olarak görevlendirilmiştir.
2003’ten itibaren … İstanbul Adli Yargı Komisyonu yargı alanında, şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, ticari suçlar, taşıma hukuku, sigorta hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ekonomi ve finansal raporlama ve analiz, şirketlerin denetimi konularında görevli bilirkişi
2003-2004 Galatarasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araş. Görevlisi (Ticaret Hukuku)
2001-2003 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araş. Görevlisi (Ticaret Hukuku)
2001-2002 İstanbul Barosu Avukatlık Stajı
Özel Yetenekler:
Bildiği Lisanlar İngilizce (İyi düzeyde)
Fransızca (İyi düzeyde)
Arapça (İyi düzeyde)
Dereceler Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009 ILSA Yarışması Takım Çalıştırıcısı (Takım; dilekçe aşamasında Türkiye birincisi, sözlü aşamada ise Türkiye ikincisi derecelerini almıştır)
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans girişi: Tam burslu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 1997 girişli olan 649 kişiden, yıl kaybı olmadan mezun olabilen 164 öğrenci arasındaki yüzdelik dilimi: %9
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriş ÖSYM sınavı Türkiye sıralamasındaki yüzdelik dilimi: %1
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR:
Kitaplar Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablolar, Yedek Akçeler ve Kar Payı Dağıtımı (Prof. Dr. H. Güzin Üçışık ile birlikte), 2017.
Anonim Ortaklıklar Hukuku (Prof. Dr. H. Güzin Üçışık ile birlikte), Cilt I, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
Tezler Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası (Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güzin Üçışık –Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Adalet Yayınevi, Kasım 2007.
Anonim Ortaklıklarda Dış Denetim (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel –Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Anonim Ortaklıklarda İç Denetim (Kocaeli Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar –Kocaeli/Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Makaleler “Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Anonim Ortaklık Yönetim ve Denetim Kuruluna Üye Seçilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan 2008 (ss. 33).
“Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini”, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2006, (ss. 44).
“Anonim Ortaklık Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlığın İzin Yetkisinin Sınırlandırılması Karşısında Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4, S. 8, 2005/2, (ss. 22).
“Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Projesinin Tasdikinin Sonuçları ve Muhtemel Aksaklıklara Karşı Çözüm Önerileri”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, 2005, (ss. 35).
“Anonim Ortaklıkta Azınlığın Özel Denetçi Seçilmesi İstemini Reddeden Genel Kurul Kararına Karşı İptal Davası Açılabilip Açılamayacağı Sorunu”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 5, Temmuz 2005, (ss. 35).
Konferanslar Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor?, Konferans, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep.
Tüketici Sorunları, 15.03.2012 Tüketici Günü Paneli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Öngörülen Tüketici Hakları Ve Tüketici Sıfatının Belirlenmesi, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin.
Anonim Ve Limited Şirket Ortak Ve Yöneticilerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluklarının Niteliği ve Bu Sorumluluğun Başlangıç Ve Sona Erme Zamanı, 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

Av. Mehmet Aydoğdu

EĞİTİM:

2013-2017                           Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2009-2013                           Doğu Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji

Bildiği Diller:                     Türkçe, İngilizce, Kürtçe

 

İş Deneyimi:

2018-….                                               Güner & Aydoğdu Hukuk Ofisi ( Kurucu Ortak)

2017-2019                                           İstanbul Barosu İnsan Hakları, Hayvan Hakları, Kadın Hakları Komisyonlarında aktif görevler aldı.

2017-2018                                         İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

Konferanslar                                     Mülteciler Hukuku alanında birçok panel ve konferanslara katılarak bu alanda aktif çalışmalar sürdürmektedir. 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • YABANCILAR HUKUKU
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • CEZA HUKUKU
 • SİGORTA HUKUKU
Av. Çağlar Saltabaş

Av. Çağlar Saltabaş

EĞİTİM:

2005-2011                                          Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller:                                     Türkçe, İngilizce

 

İş Deneyimi:

2012-….                                               Saltabaş Hukuk Ofisi( Kurucu Ortak)

2011-2012                                         İzmir Barosu Avukatlık Stajı

Özel Yetenekler:                             Bir çok müzik enstrümanını iyi derecede kullanır ayrıca söz ve beste yazarıdır.  

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İdare Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Tazminat ve Sorumluluk Hukuku
 • İş Hukuku
 • Aile Hukuku
Av. Saadet Güner

Av. Saadet Güner

EĞİTİM:

2009-2014                          Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller:                     Türkçe,  İngilizce, Kürtçe

 

İş Deneyimi:

2018-….                                               Güner & Aydoğdu Hukuk Ofisi ( Kurucu Ortak)

2017-2019                                           İstanbul Barosu İnsan Hakları Komisyon’unda aktif görevler aldı.

2016-2017                                         İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

Konferanslar                                     Mülteciler Hukuku alanında birçok panel ve konferanslara katılarak bu alanda aktif çalışmalar sürdürmektedir.  

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Aile Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İş Hukuku
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Av. Orhan Kanat

Av. Orhan Kanat

Eğitim:
1995-2000 İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)

 

Bildiği Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

 

İş Deneyimi:
2001’en beri Serbest Avukat
2000-2001 İstanbul Barosu Avukatlık Stajı