• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku (İdarenin Hukuku), konusunun temeli anayasada belirlenmiş olan, idari yapının faaliyetlerini ve örgütlenmesine yönelik kuralları öngören, kamu için atanmış üstünlük ve ayrıcalıkların bireye tanınmış hak ve hürriyetlerinin eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku Bürosu

Anayasa, idare hukukunun kaynaklarından en önemlisidir. İdare hukukunun diğer kaynakları; kanunlar, KHK, yargı içtihatları, tüzük, idari teamül ve yönetmeliklerden gelmektedir. Çelik hukuk büromuzda idare hukuku dalında vermiş olduğumuz hizmetler şunlardır; İptal davaları, kentsel dönüşüm hukuku ve iptal davaları, tam yargı davaları, Devlet özel mülkiyetinde taşınmaz için düzenlenen ve ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptal davası, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davası, belediye tarafından kesilen cezalara karşı açılan iptal davaları, idarelerin düzenleyici işlemlerin iptali, kamu ihale konusunda danışmanlık ve bu konuda çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması durumunda dava vekilliği ve takibi gibi konuları incelemekteyiz.

İdare Hukukunun Alt Dalları

  • Regülasyon,
  • İmar Hukuku,
  • İhale Hukuku,
  • İdari Yaptırımlar,
  • Statü (Memur) Hukuku,
  • İdari Yargılama Usulü,
  • İdari Sözleşmeler Hukuku,

Ülkemizde idare hukuku, yeni ve genç bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ilk olarak Fransa’da 1789 Devrimi’nden sonra ortaya çıkmıştır. İdare hukukunda, hakim olunan konu kamu yararı düşüncesi ve uygulama esnasında meydana gelen uyuşmazlıklar, idari yargıda çözümlenmektedir. Aslında idare hukuk dalı, hem özel hem de kamu hukuku gibi dallardan bağımsız bir hukuk dalıdır. Yani idare hukuk dalı da kendine özgü bir hukuk dalıdır.