• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretin, hukuk ile ilişkili olarak tüm mevzuatı kapsayan hukukun alt dalıdır. İşletmelerin, tacirlerin ve bireylerin arasındaki ticari ilişkilere, alışverişe ve tarafların haklarını korumakta ve düzenlemektedir. Ülkemizde, hükümler temel olarak Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Ticaret hukukunun en temel ve genel kavramları arasında tacir, ticari işletme ve defter, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticaret ortaklıklarının başlıkları arasında tanımlanmaktadır.

Ticaret Hukuku Bürosu

Diğer hukuk dallarına nazaran Ticaret Hukuku daha geç ortaya çıkmıştır. Ticaret Kanunu “Şekil Şartları” ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır; Hukuki İşlemler sadece hukukun ön gördüğü bir biçimde yapılabilmektedir. Seçme hakkı bulunmamaktadır. (Ticaret Kanunundaki ilkedir.) Örnek vermek gerekirse: Evler yalnızca Tapu Dairelerinde, Motorlu Taşıtlar ise sadece Noterde satılabilmektedir. Bunun haricinde yapılan işlemler geçersiz sayılmaktadır.

Ülkemizde Borçlar Kanunu’nun yetersiz kalmasından dolayı yeni bir özel hukuk dalı olan Ticaret Kanunu geliştirilmesine karar verilmiştir. Borçlar kanununda ele alınan fakat boş bırakılan ya da eksik kalınan tarafları ticaret kanunu ile tamamlanmaktadır. Bu hukuk dalı aslında çok önemlidir çünkü insanlar arasında yapılan ticari ilişkilerde meydana gelen ya da gelebilecek her türlü uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasını sağlayan ya da önleyen bir alandır. Bireylerin ya da tüzel kişilerin arasında ki ticari ilişkilerin daha sağlam ve hukuksal düzeyde düzgün olmasını sağlamaktadır.