• Maripark Ofis Kâğıthane/İstanbul

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, kapsamı itibari ile bir işçinin haklarını, çalışma standartlarını, mesai ücretini, sendikalarını ve işveren ile işçi arasında ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları gibi konular iş mahkemeleri tarafından görülmektedir. İş mahkemesi yok ise davalara asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında ki ilişkileri en iyi şekilde düzenlemeyi amaçlamaktadır. İş hukuku; ise kendi içerisinde bireysel ve toplu iş hukuku diye iki alt dala ayrılmıştır.

Bireysel iş hukuku; küçük işletmeleri kapsamakta, örnek vermek gerekirse sözleşme sonunda belirlenmiş olan ücret, çalışma şartları, prim, tazminat gibi konularda yaşanılan uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Toplu iş hukuku; büyük işletmeleri kapsamakta, örnek vermek gerekirse sendika kurma, üye olma gibi konuları kapsamaktadır. İşveren ile sendika arasında hukuksal dayanaktır.

İş Hukuku Davaları

  • İşe iade davaları ve takibi,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair hakların takibi,
  • Haklı fesih davalarının açılması,
  • Hizmet tespit davalarının takibi,
  • Grev ve boykot sürecinde müzakerelerin yürütülmesi,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması vb.

Çelik hukuk büromuz, işçi ve işveren arasında yaşanabilecek problemlere çözüm odaklı anlayışı ile müvekkillerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

İş Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz, iş politikalarının oluşturulması, iş sözleşmesi, iş hukuku ile ilgili mevzuat danışmanlığının verilmesi, uyuşmazlıklarda uzlaşma sağlama, arabuluculuk ve dava süreçlerinin yönetilmesi için hizmet sağlamaktayız.